Over OLGA

Over OLGA
Organisatie voor Loonbedrijven met een Geautomatiseerde Administratie is de gebruikersvereniging van Agro IT (LB pak) software gebruikers. De vereniging werd in 1987 opgericht.

Waar staat OLGA voor?
OLGA behartigt de belangen van gebruikers bij Agro IT.
OLGA zorgt voor deponering van broncodes, sources en listings van programmatuur bij een notaris (escrow)

OLGA organiseert gebruikersdagen voor en door haar leden waarbij telkens andere modules/thema’s worden behandeld.
OLGA leden krijgen korting op de software onderhoudsfactuur van Agro IT. De korting bedraagt 1% van de listprijs.

Activiteiten vanuit het bestuur:
De website wordt actueel gehouden.
Nieuwsbrieven worden frequent verstuurd.
Organisatie van gebruikersdagen in samenwerking met Agro IT
Organisatie van een jaarvergadering in het najaar, in combinatie met een algemeen onderwerp of thema.
Bestuursvergaderingen worden 4-6 x per jaar gehouden.
Er wordt contact onderhouden met Agro IT en Cumela.

Scroll naar boven